Zoek
Facebook
« 3D beelden tuinkamer Marieke en Lucien, Nijmegen | Main | verkenningen upgrading en uitbreiding kantoor »
zondag
mei172015

Op bezoek in het Glaspaleis SCHUNCK, Heerlen

Ik was op bezoek in het Glaspaleis SCHUNCK in Heerlen. Het Glaspaleis is gebouwd in 1935, naar ontwerp van architect Frits Peutz. Het is een fris, aansprekend gebouw in de vooroorlogse stijl van Het Nieuwe Bouwen. Bij mijn bezoek was het een mooie dag, waardoor het Glaspaleis met zonlicht werd overgoten. Zon, licht, lucht, glas en een drankje op het een fantastische dakterras: een aanrader!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>