Zoek
Facebook
« verkenningen upgrading en uitbreiding kantoor | Main
woensdag
mei132015

Ontwerp met varianten aan opdrachtgever gepresenteerd

Verbouw van een bestaande aanbouw tot kantoorruimte aan de tuinzijde van de woning. Met mooi uitzicht op de landelijke omgeving: het beroemde maasheggengebied aan de Maas onder Boxmeer!
Het voorstel bestaat uit twee varianten. Eén model met stalen pergola, waarlangs schuivende lamellenframes. Het andere is een meer robuuste vorm, waarbij de kantoorruimte een strakke doos is, bekleed met staande red-cedar planken. Daar wordt vervolgens een hap uitgehaald, door een inspring van zwartgrijze puien. De hap uit  de doos zelf is wit, waardoor het witte binnenplafond in het buitenplafond doorloopt.
Het ontwerp heb ik in ArchiCAD 3D BIM getekend.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>