Zoek
Facebook
« Uitreiking NL-Tuinlabel in De Grote Tuinverbouwing, met Lodewijk Hoekstra, BRAAT Groenbeleving en Marion Pach | Main | Tuinkamer Leiden in de namiddagzon »
vrijdag
mei242019

Uitreiking NL-Tuinlabel morgen te zien op TV

Uitreiking van het NL-Tuinlabel (NL-Greenlabel) voor onze natuurtuin, door Lodewijk Hoekstra is op TV te zien: zaterdagmiddag 25 mei om 17 uur bij SBS6! Het programma heet: ‘De Grote Tuinverbouwing’.

Op initiatief van Natuur- en Milieuvereniging Markkant Breda en Mattijs van Dalen werd onze tuin vorig jaar geselecteerd voor BN DeStem TuinAwards. Daarna is onze tuin met een hele checklist door Sander Braat beoordeeld op duurzaamheid. En ja, we hebben het Greenlabel-A uitgereikt gekregen!

Deze uitreiking is dus zaterdagmiddag om 17:00 uur te zien, en wordt herhaald op zondagmorgen 26 mei om 9:45 uur. Eerst wordt ook het nieuwe Spoorpark in Breda gepresenteerd.

Mijn idee achter de natuurtuin is dat je daarmee bijdraagt aan een gezond leefklimaat voor nu en in de toekomst, iets waar je dagelijks dicht bij huis van kunt genieten!

En het mooie is, je kunt er vandaag nog mee beginnen: 

  • door te stoppen met 2x per week grasmaaien! 
  • laat op zijn minst een ‘overhoekje’ ongemoeid, en 
  • laat ook eens wat uitgebloeide bloemen staan en wat blad liggen. 

Zorg voor variatie in je tuin: 

  • bloemenmengsels voor bijen, 
  • een verhoogde border, 
  • water -al is het maar een ingegraven speciekuip-. 

Stop met bestraten van tuinen en met gebruik van (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

Het kost niks extra, en bespaart tijd. En je krijgt er zoveel voor terug: elke dag een verrassing wat er opkomt en bloeit, en allerlei vogels, vlinders en libellen die voorbij komen vliegen. 

Veel kijkplezier en vooral genieten van alles dat groeit en bloeit!

Met groene groet van Marion Pach en Wil Bongers.

 

 

Zie ook het artikel in BN DeStem, waarmee we werden genomineerd voor de TuinAwards:

 

Natuurlijk tuinieren kost bijna niets en levert veel op 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>